Eng te Laren
Eng te Laren Foto: Bob Wijburg

Fietstocht “Gooi en Eemland”

woensdag 7 juni 2023 tot 16:30

Het Fietsgilde rijdt op woensdag 7 juni de dagtocht “Gooi en Eemland”, vertrek om 10.00 uur vanaf de Kerkbrink in Hilversum voor het Museum. Deze tocht gaat door drie karakteristieke dorpen: enerzijds Laren en Blaricum die nog het typische karakter dragen van dorpen van de zandgrond, en anderzijds Eemnes, een agrarisch dorp dat aan de rand ligt van de unieke Eempolder. In Laren besteden wij o.a. aandacht aan het nog zichtbare weversverleden, zoals de wevershuisjes, weverijen en spinnerijen. Laren en Blaricum zijn ontgonnen vanuit het dorp naar alle kanten met een onregelmatig kavelpatroon en gedurende een zeer lange periode. De ontginning van Eemnes gebeurde volgens een strak geometrisch plan met lange, rechte kavels, in relatief korte tijd. Eemnes heeft een volstrekt eigen plaats tussen andere Vecht- en Gooise gemeenten. Kosten drie euro per persoon. Graag zelf zorgdragen voor een lunchpakket. Zie ook www.fietsgilde.nl


Locatie