Wat is er te doen bij u in de buurt?
 • Alle
 • 31
  kerkberichten
 • 1
  Bijeenkomst
 • 28
  Cursus-Workshop
 • 8
  cursus
 • 253
  Film
 • 2
  Fiets-Wandeltocht
 • 122
  Expositie-Lezing-Rondleiding
 • 4
  Theater-Film-Concert
 • 257
  Sport
 • 26
  Evenement
 • 1
  concert
 • 440
  Overig
 • 31
  Kerkberichten
 • 2
  Evenement

Geuzen en Paepen – de Reformatie tussen Vecht en Eem ca.1550-1800

woensdag 9 oktober 19:30 - 21:45 uur


Het christendom, dat in het begin van de 8e eeuw zijn intrede deed in ons gebied, heeft een diepgaande invloed uitgeoefend op samenleving en cultuur. Niet alleen de mensen, maar ook de tijd en de ruimte werden gekerstend. In een volgende fase, die van de Reformatie, drukte het calvinisme sterk zijn stempel op de Nederlandse cultuur. Het gebied tussen Vecht en Eem werd een afspiegeling van Nederland in zijn geheel: sommige plaatsen werden helemaal of grotendeels protestants, terwijl andere katholiek bleven. Al aanwezige tendensen van voor 1800 zetten daarna sterk door: ook ons gebied werd een verzuilde samenleving, totdat vanaf de jaren 1960 de ontzuiling en ontkerkelijking opkwamen en een nieuwe religie zijn intrededees. Op 9 oktober Geuzen en Paepen – de Reformatie tussen Vecht en Eem ca.1550-1800 Op 16 oktober Van herleving tot ontkerkelijking tussen Vecht en Eem – religiegeschiedenis van de 19e en 20e eeuw, docent: prof. dr. Gerrit Schutte. Kosten: 17,50 euro per lezing Opgave: welkom ook zonder opgave vooraf NB de doopsgezinde kerk (kerk in woonwijk, zonder toren!) ligt in wijk aan voorkant station Naarden-Bussum, enkele minuten lopen .Website: https://www.volksuniversiteithetgooi.nl/overige-locaties/product/show/867-gooi-o-logie-van-kerstening-tot-ontzuiling-tussen-vecht-en-eemCorrecties, vragen of aanvullingen?locatie

Doopdgezinde kerk
Wladimirlaan 10, Bussum 10
1404bb Bussum
via 0623618314